loading

Raymond Architects

Raymond

Antonin Raymond

Người sáng lập Raymond

Văn phòng thiết kế Raymond được sáng lập bởi kiến trúc sư Antonin Raymond. Ông là một nhân vật đã để lại nhiều thành tựu và ảnh hưởng to lớn trong sự phát triển về kiến trúc của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ kế thừa ý chí của ông, nhắm đến mục tiêu là những thiết kế kiến trúc ưu việt hơn nữa, và tiếp tục thúc đẩy về phía trước. Tại đây, chúng tôi xin phép được giới thiệu về tiểu sử và những dấu ấn để lại của nhà sáng lập Raymond.

リーダーズ・ダイジェスト東京支店

Reader's Digest Chi nhánh Tokyo

レーモンドとライト(1917年タリアセンにて)

Raymond và Wright
(Năm 1917 tại Taliesin)

Antonin Raymond và Frank Lloyd Wright

Năm 1919 (Năm Taisho (Đại Chính) thứ 8), để giám sát việc thiết kế Old Imperial Hotel, Anthonin Raymond đã sang Nhật cùng với Frank Lloyd Wright, đến năm 1921 (Năm Taisho (Đại Chính) thứ 10) thành lập ra văn phòng thiết kế tại Nhật Bản. Đó là nguồn gốc của Văn phòng thiết kế Raymond. Trước và sau chiến tranh, văn phòng này đã tồn tại trong một thời gian dài tại Nhật Bản và sáng tạo nên rất nhiều tác phẩm. Văn phòng thiết kế Raymond đã tiếp thu và kế thừa triết lý thiết kế này, hiện tại vẫn luôn đã và đang tiếp tục công bố những tác phẩm mang đậm tính khéo léo và nghệ thuật.

群馬音楽センター

Trung tâm âm nhạc Gunma