loading

Raymond Architects

Raymond

Antonin Raymond

Những thành tựu vĩ đại mà Antonin Raymond để lại

聖アンセルモ教会

Nhà thờ Thánh Anselmo

リーダーズ・ダイジェスト東京支店

Reader's Digest chi nhánh Tokyo

軽井沢 聖ポール教会

Karuizawa    Nhà thờ Thánh Paul

東京女子大学

Đại học Nữ sinh Tokyo

軽井沢 夏の家(現:ペイネ美術館)

Karuizawa    Nhà nghỉ mát (Hiện nay: Bảo tàng mỹ thuật Peynet)

群馬音楽センター

Trung tâm âm nhạc Gunma