loading

Raymond Architects

Raymond

Garden Tower

Loại

Chung cư, văn phòng cao cấp

Năm

2016

Khách hàng

Sun frontier Japan

Địa điểm

Da nang