loading

Raymond Architects

Raymond

Hoa Binh Green

Loại

Chung cư, văn phòng cao cấp

Năm

2016

Khách hàng

Hoa Binh Company

Địa điểm

Da Nang