loading

Raymond Architects

Raymond

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc với đội ngũ thiết kế viên người Nhật và người Việt gồm .

Nhật Bản : Honda Tadakatsu, Hiroshi Takahashi , Komine Shoma

Việt Nam: Hồ Văn Nguyên Tín , Nguyễn Vũ Minh Hùng , Trần Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thiên Khải, Nguyễn Văn Thịnh , Nguyễn Hữu Trí