loading

Raymond Architects

Raymond

Thiết kế nội thất

Thiết kế viên

Người Nhật:  Toyofuku Kazuyo (Ms ),Miura Tomoko ( Ms )
Người Việt : Trần Thị Khánh Hòa, Nguyễn Vũ Minh Hùng, Nguyễn Thiên Khải , Nguyễn Văn Thịnh , Lê Duy Phong